Sözlükte "sömürge" ne demek?

1. Bir devletin kendi ülkesinin sınırları dışında egemenlik kurarak yönettiği, ekonomik ya da siyasal çıkarlar sağladığı ülke, sömürülen ülke, müstemleke, koloni.

Sömürge kelimesinin ingilizcesi

adj. colonial
n. colony, dependency, plantation

Sömürge ne demek? (Ekonomi)

(Colony) Bir ülkenin siyasal egemenliği altına alarak yönettiği, ekonomik kaynaklarından yararlandığı, sömürdüğü ülke, müstemleke, koloni. İngiltere, Fransa, İspanya, Portekiz, Belçika ve Hollanda gibi ülkeler Avrupa’nın başlıca sömürgeci ülkeleridir. Bu ülkeler XVIII. ve XIX. asırlarda, Afrika’da, Doğu ve Güney - Doğu Asya’ da, Amerika kıtasında yaygın sömürgelere sahiptiler. Bu bölgelerden elde edilen kaynaklar ana ülkelere gönderilmiş ve bu yoldan büyük servetler elde edilmiştir. XX. asır başlarından itibaren sömürge ülkeler yavaş yavaş bağımsızlıklarına kavuşmaya başlamışlar ve İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra hemen hemen tümü bağımsız duruma gelmiştir.